Sunday, 15 July 2007

CG Vietnam

một số tutorial dự định cho websize chuyên về training maya cho người việt chúng ta. đang cần sự giúp sức của các bạn yêu thích và có cùng đam mê với mình, và vì một cg vietnam lớn mạnh. hi.hi.....
No comments: