Friday, 20 July 2007

Shark Tale Viet Nam nè...


bài test cho một cty chuyên về làm 3d ở "sì gòn"! và một bài làm tutorial.

No comments: